Dezinfekce je součástí asanace. Asanace má význam ekonomický a epizootologický. Dezinfekce má za cíl zdeškodňování choroboplodných nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí.