MAGGOTS GR je larvicid, používaný v živočišné výrobě k hubení larev much. Obsahuje silný růstový regulátor účinný na všechny druhy much.  

 
2 % w/w Cyromazin – ve formě rozpustných granulí (SG)
 
Maggots

 
POKYNY K POUŽITÍ

Použití: MAGGOTS je ve vodě rozpustný granulát. 250 g přípravku MAGGOTS postačí na 10 m2 podlahové plochy.

Aplikační programy:

Zařízení pro chov skotu
Hluboká podestýlka: ošetřete okraje a povrch rozlité tekutiny kolem žlabů a napáječů a místa, kde se hromadí hnůj. V přístřešcích pro telata umístěných venku ošetřete kompletně celý povrch. MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny po odklizení hnoje a ošetření opakujte po každém dalším odklizení nebo když se objeví larvy much.
Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším odklizení hnoje, nebo když se objeví larvy much.

Zařízení pro chov prasat
Systém kompletního úklidu s vyklizením a navezením zvířat v jeden den: MAGGOTS GR aplikujte nejlépe rozhozem hned po vyčištění a před navezením prasat.
Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším vyklizení hnoje, nebo když se objeví larvy much.
Hluboká podestýlka: MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny po vyklizení hnoje a ošetření opakujte po každém dalším vyklizení hnoje nebo když se objeví larvy much. Ošetřete celý povrch podlahové plochy a vlhká místa kolem žlabů a napáječů.

Zařízení pro chov drůbeže
MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením na celou plochu podlahy přibližně 1 týden po vyklizení trusu. Ošetření opakujte po každém dalším vyklizení, nebo když se objeví larvy much.

Ostatní chovná zařízení
MAGGOTS GR se může stejným způsobem používat také v zařízení pro chov ovcí a koz, na králičích farmách, v zoologických zahradách, na norkových a liščích farmách.

Suchý rozhoz: MAGGOTS GR aplikujte přímo a rovnoměrně na místa, kde mouchy kladou vajíčka. Metodu suchého rozhozu používejte jen v případě vlhkého nebo tekutého podkladu.
Postřik: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku MAGGOTS GR s odpovídajícím množstvím vody. Aplikujte na místa, kde mouchy kladou vajíčka, pomocí zádového postřikovače nebo automatického postřikovacího zařízení.
Kropení: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku MAGGOTS GR s odpovídajícím množstvím vody. Roztok aplikujte konví rovnoměrně na místa, kde mouchy kladou vajíčka.
Důležité upozornění: MAGGOTS GR se aplikuje pouze na místa, kde mouchy kladou vajíčka. Není určen k aplikaci na místa, kam mouchy sedají (stěny, stropy atd.), protože na dospělé jedince neúčinkuje.
 

Typ aplikace
 

Aplikovaná dávka
 

Ošetřená plocha
 

Suchý rozhoz
 

250 g
 

10 m2
 

Postřik
 

250 g / 1-4 l vody
 

10 m2
 

Kropení 

250 g / 10 l vody
 

10 m2
 

 

 

 

 

 

Časový interval ošetření

Doporučený časový interval ošetření závisí na způsobu hospodaření a ustájení, stejně jako na klimatických podmínkách. Může se pohybovat v rozmezí od 2–3 týdnů až po několik měsíců. Aplikaci je možné provádět za přítomnosti zvířat. Často postačí ošetřovat v intervalu 6 týdnů.

JE URČEN K POUŽITÍ POUZE JAKO INSEKTICID

MŮŽE BÝT APLIKOVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍ OBSLUHOU

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte etiketu.

P270 – V době aplikace tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 – Zamezte úniku přípravku do životního prostředí.

P405 – Skladujte pod uzamčením.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ. Skladujte v originálních, pevně uzavřených nádobách, mimo dosah dětí a zvířat, v dobře větraných prostorech a pod uzamčením. Chraňte před přímým sluncem, vodou a deštěm.

LIKVIDACE. Nevypouštějte zbylou směs do rybníků, potoků nebo kanalizačních systémů. Nádoby důkladně vyprázdněte a poté co jste je proděravěli, je likvidujte bezpečným způsobem. Dodržujte vždy místní předpisy a požadavky.

ODPOVĚDNOST. Uživatel nese riziko škod způsobených faktory mimo kontrolu výrobce. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou nesprávným skladováním nebo použitím výrobku.

Povolení č. MZDR739/2013/SOZ 

VÝROBCE:

BELGAGRI SA, Belgie